skip to Main Content
+32 2 563 14 32/33/35 ocf@firebru.brussels

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Opleidingscentrum erkend door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Onze instructeurs zijn allen beroepsbrandweerman MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Kwaliteitsvolle opleidingen voor brandweer en voor derden MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Aangepaste en peformante installaties en oefenmateriëlen

Oproep tot het behalen van het FGA voor kandidaat (M/V/X) officieren (hogerkader)

1. Organisatie van de geschiktheidsproeven
De competentietest, handvaardigheidstest en fysieke proeven voor kandidaat-officieren (hogerkader – beroeps en vrijwilligers), worden georganiseerd
Op 10 september 2022, in het Brussels gewest, op campus Brusafe, Zweefvliegtuigstraat, 10, 1130 Haren (proeven in het Frans en in het Nederlands)

2. Inschrijvingen

Start van de testen:

  • Competentietest: 10 september 2022.
  • Operationele handvaardigheidstest: 08 oktober 2022.
  • Lichamelijke geschiktheidsproeven: 15 oktober 2022.

De inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 1 augustus 2022 (competentietest) en worden uiterlijk afgesloten op 22 augustus 2022.
Inschrijving via www.brandweer.brussels/nl
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 voor de proeven in het Frans en 50 voor de proeven in het Nederlands.

Intranet Instructeurs (BFAC)

Hoe zich aanloggen als instructeur op BFAC ?

  1. Zorg ervoor dat u bent ingelogd met uw e-mailadres voornaam.naam@brusselsfireacademy.be (zonder dit zal het platform niet werken)
  2. Ga naar https://sites.google.com/brusselsfireacademy.be/bfacinstruct/start
  3. Klik op “HOME/ACCUEIL” om het platform binnen te gaan.

Voor bijkomende inlichtingen: ocf@firebru.brussels

Onze infrastructuur

Het OCBB is gevestigd in Brusafe (Zweefvliegtuigstraat10, 1130 Brussel).

Sinds augustus 2020 zit Brusafe in Haren in een gerenoveerd gebouw, samen met de vier scholen en het oriëntatiecentrum voor rekrutering. De school biedt agenten in opleiding een meer aangepaste infrastructuur aan, en ook de middelen worden gebundeld. Zo kan er meer gefocust worden op deze specifieke beroepen in de veiligheid, preventie en hulpverlening.

Brusafe omvat de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur.

Elke school richt zich tot een specifieke doelgroep, maar alle scholen werden op één locatie samengebracht om de synergie te ontwikkelen tussen de verschillende beroepen die te maken hebben met preventie en veiligheid.

Een gedeelte van onze opleidingen wordt eveneens georganiseerd op de site van het « Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding” te Asse.

Onze opdracht

Het opleidingscentrum verzekert de opleidingen, de permanente bijscholingen en de vervolmakingscursussen voor het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMHBHG). We staan eveneens in voor de basisopleiding van de nieuwe rekruten.
Wij organiseren eveneens opleidingen voor brandbestrijding ten voordele van externe klanten zowel uit de private als uit de publieke sector
Het centrum dient ook de proeven voor federale geschiktheid te organiseren en het federaal geschiktheidsattest (FGA) af te leveren.
De opleidingen worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

Onze instructeurs

De instructeurs van het OCBB zijn professionele brandweerlui en instructeurs van de brandweer Brussel en hebben meer dan 5 jaar operationele ervaring. Deze brandweermannen zijn allen eveneens hulpbieder-ambulancier.

Elke instructeur volgt een pedagogische opleiding van 40 uur (FOROP 1), gevolgd door een oriëntatiegesprek en een stage van een/meerdere opleiding(en). Ze worden ook jaarlijk geëvalueerd.