skip to Main Content
+32 563 14 32/33/35 ocf@firebru.brussels

Verhuisd naar Brusafe

In het kader van de integratie van het OCBB in Brusafe zijn onze administratieve diensten verhuisd naar de Site Brusafe, Zweefvliegtuigstraat – 1130 Haren.

In de loop van het najaar zal een deel van de opleidingen eveneens gefaseerd verhuizen van de huidige site gelegen in de Hoofdkazerne Helihaven naar de nieuwe locatie.

Opleidingen voor Brusselse bedrijven en instellingen worden altijd gegeven in de Hoofdkazerne van de Brusselse Brandweer (Helihavenlaan 15 te 1000 Brussel).

Brusafe

Info Coronavirus

Het OCCB heeft het geheel van de opleidingen hernomen met inachtname van de nodige beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus

Voor bijkomende inlichtingen: ocf@firebru.brussels

Heeft u vragen mbt de impact van de corona-maatregelen en dit oa in verband met opleidingen en recyclages ? De algemene richtlijnen inzake de corona-maatregelen vanuit de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid kan u terugvinden via deze link.

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer (OCBB), ook de Brusselse Brandweerschool genaamd,
is een van de elf opleidingscentra voor civiele veiligheid in België.
Onze belangrijkste opdracht is de organisatie van de opleiding van de brandweerlieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht

Het opleidingscentrum verzekert de opleidingen, de permanente bijscholingen en de vervolmakingscursussen voor het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMHBHG). We staan eveneens in voor de basisopleiding van de nieuwe rekruten.
Wij organiseren eveneens opleidingen voor brandbestrijding ten voordele van externe klanten zowel uit de private als uit de publieke sector
Het centrum dient ook de proeven voor federale geschiktheid te organiseren en het federaal geschiktheidsattest (FGA) af te leveren.
De opleidingen worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

Meer info

Onze infrastructuur

Het OCBB is gevestigd in de hoofkazerne van de Brusselse Brandweer (Helihavenlaan 15 te 1000 Brussel).

Op de huidige site beschikt het OCBB over twee specifieke complexen voor de opleiding en de training van het personeel.

In beide complexen worden de omstandigheden die zich bij een interventie kunnen voorden, zo waarheidedsgetrouw mogelijk nagebootst.

  • De oefentoren biedt de mogelijkheid om echte branden op te wekken waarmee woning- , keuken- , garage- en andersoortige branden worden gesimuleerd;
  • Het « maskercomplex » reconstrueert de interventies waarbij het gebruik van een isolerend ademhalingstoestel is vereist. De gebruikers worden met diverse situaties geconfronteerd: volledige duisternis, rookontwirkkeling, hitte, …

Een gedeelte van onze opleidingen wordt eveneens georganiseerd op de site van het « Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding” te Asse.

Onze instructeurs

De instructeurs van het OCBB zijn professionele brandweerlui en instructeurs van de brandweer Brussel en hebben meer dan 5 jaar operationele ervaring. Deze brandweermannen zijn allen eveneens hulpbieder-ambulancier.

Elke instructeur volgt een pedagogische opleiding van 40 uur (FOROP 1), gevolgd door een oriëntatiegesprek en een stage van een/meerdere opleiding(en). Ze worden ook jaarlijk geëvalueerd.