skip to Main Content
+32 2 563 14 32/33/35 ocf@firebru.brussels

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Opleidingscentrum erkend door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Onze instructeurs zijn allen beroepsbrandweerman MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Kwaliteitsvolle opleidingen voor brandweer en voor derden MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Aangepaste en peformante installaties en oefenmateriëlen

Het OCBB wenst u een gelukkig nieuwjaar 2022

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) werft aan een PEDAGOGISCH RAADGEVER (M/F/X)

Intranet Instructeurs (BFAC)

Hoe zich aanloggen als instructeur op BFAC ?

  1. Zorg ervoor dat u bent ingelogd met uw e-mailadres voornaam.naam@brusselsfireacademy.be (zonder dit zal het platform niet werken)
  2. Ga naar https://sites.google.com/brusselsfireacademy.be/bfacinstruct/start
  3. Klik op “HOME/ACCUEIL” om het platform binnen te gaan.

Voor bijkomende inlichtingen: ocf@firebru.brussels

Info Coronavirus

De directie van de DBDMH heeft besloten alle opleidingen op te schorten, behalve volgende opleidingen:
– B01
– M01 (module 1-7-8)
– FTP
Die opleidingen zullen doorgaan met inachtneming van de geldende gezondheidsvoorschriften.

In bijlage vinden jullie de  video over de te volgen COVID-procedure bij Brusafe:

Verhuisd naar Brusafe

In het kader van de integratie van het OCBB in Brusafe zijn onze administratieve diensten verhuisd naar de Site Brusafe, Zweefvliegtuigstraat – 1130 Haren sinds 2020.

Een deel van de opleidingen zal vanaf nu in Brusafe doorgaan.

Opleidingen voor Brusselse bedrijven en instellingen worden ook gegeven in de Site Brusafe.

Brusafe

Onze infrastructuur

Het OCBB is gevestigd in Brusafe (Zweefvliegtuigstraat10, 1130 Brussel).

Sinds augustus 2020 zit Brusafe in Haren in een gerenoveerd gebouw, samen met de vier scholen en het oriëntatiecentrum voor rekrutering. De school biedt agenten in opleiding een meer aangepaste infrastructuur aan, en ook de middelen worden gebundeld. Zo kan er meer gefocust worden op deze specifieke beroepen in de veiligheid, preventie en hulpverlening.

Brusafe omvat de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur.

Elke school richt zich tot een specifieke doelgroep, maar alle scholen werden op één locatie samengebracht om de synergie te ontwikkelen tussen de verschillende beroepen die te maken hebben met preventie en veiligheid.

Een gedeelte van onze opleidingen wordt eveneens georganiseerd op de site van het « Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding” te Asse.

Onze opdracht

Het opleidingscentrum verzekert de opleidingen, de permanente bijscholingen en de vervolmakingscursussen voor het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMHBHG). We staan eveneens in voor de basisopleiding van de nieuwe rekruten.
Wij organiseren eveneens opleidingen voor brandbestrijding ten voordele van externe klanten zowel uit de private als uit de publieke sector
Het centrum dient ook de proeven voor federale geschiktheid te organiseren en het federaal geschiktheidsattest (FGA) af te leveren.
De opleidingen worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

Meer info

Onze instructeurs

De instructeurs van het OCBB zijn professionele brandweerlui en instructeurs van de brandweer Brussel en hebben meer dan 5 jaar operationele ervaring. Deze brandweermannen zijn allen eveneens hulpbieder-ambulancier.

Elke instructeur volgt een pedagogische opleiding van 40 uur (FOROP 1), gevolgd door een oriëntatiegesprek en een stage van een/meerdere opleiding(en). Ze worden ook jaarlijk geëvalueerd.