skip to Main Content
+32 2 563 14 32/33/35 ocf@firebru.brussels

Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Opleidingscentrum erkend door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Onze instructeurs zijn allen beroepsbrandweerman MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer Kwaliteitsvolle opleidingen voor brandweer en voor derden MEER INFORMATIE Het Opleidingscentrum voor de Brusselse Brandweer MEER INFORMATIE Aangepaste en peformante installaties en oefenmateriëlen

Verhuisd naar Brusafe

In het kader van de integratie van het OCBB in Brusafe zijn onze administratieve diensten verhuisd naar de Site Brusafe, Zweefvliegtuigstraat – 1130 Haren sinds 2020.

Een deel van de opleidingen zal vanaf nu in Brusafe doorgaan.

Opleidingen voor Brusselse bedrijven en instellingen worden ook gegeven in de Site Brusafe.

Brusafe

Info Coronavirus

Tijdens buitengewone vergaderingen van het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; het overlegorgaan tussen de werkgever, de vakorganisaties en de Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk) op maandag 8 en dinsdag 9 maart, werd beslist dat, tot nader order, alle niet-essentiële opleidingen en bijscholingen tijdelijk worden opgeschort.

Dit geldt bijgevolg ook voor de opleidingen MOl, Delta MOl en M02.

Zodra de gezondheidssituatie het toelaat en voldoende veilig wordt bevonden en na nieuw overleg, zullen deze hervatten. In dat kader kunnen we de personeelsleden alleen maar aansporen om zich te laten vaccineren.

Kunnen nog worden georganiseerd:

– Elke opleiding die via videoconferentie wordt gegeven;

– Elke opleiding waarbij nauwgezet het concept van operationele bubbel wordt nageleefd;

– De rijbewijs C-opleidingen;

– De opleidingen voor pomp- en ladderbestuurders;

– De bijscholingen voor de speciale ploegen (RISC, HAZMAT, duikers, CET) met maximale inachtneming van de bubbels;

– De bijscholingen die tijdens de wachten in de posten worden gegeven.

In de huidige context, worden de fysieke testen (PPMO) niet als essentieel beschouwd.

De opleidingen voor Brusselse bedrijven en instellingen en voor de 7de jaar ‘Veiligheid’ worden eveneens georganiseerd.

.Voor bijkomende inlichtingen: ocf@firebru.brussels

Onze infrastructuur

Het OCBB is gevestigd in Brusafe (Zweefvliegtuigstraat10, 1130 Brussel).

Sinds augustus 2020 zit Brusafe in Haren in een gerenoveerd gebouw, samen met de vier scholen en het oriëntatiecentrum voor rekrutering. De school biedt agenten in opleiding een meer aangepaste infrastructuur aan, en ook de middelen worden gebundeld. Zo kan er meer gefocust worden op deze specifieke beroepen in de veiligheid, preventie en hulpverlening.

Brusafe omvat de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur.

Elke school richt zich tot een specifieke doelgroep, maar alle scholen werden op één locatie samengebracht om de synergie te ontwikkelen tussen de verschillende beroepen die te maken hebben met preventie en veiligheid.

Een gedeelte van onze opleidingen wordt eveneens georganiseerd op de site van het « Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding” te Asse.

Onze opdracht

Het opleidingscentrum verzekert de opleidingen, de permanente bijscholingen en de vervolmakingscursussen voor het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMHBHG). We staan eveneens in voor de basisopleiding van de nieuwe rekruten.
Wij organiseren eveneens opleidingen voor brandbestrijding ten voordele van externe klanten zowel uit de private als uit de publieke sector
Het centrum dient ook de proeven voor federale geschiktheid te organiseren en het federaal geschiktheidsattest (FGA) af te leveren.
De opleidingen worden zowel in het Nederlands als in het Frans gegeven.

Meer info

Onze instructeurs

De instructeurs van het OCBB zijn professionele brandweerlui en instructeurs van de brandweer Brussel en hebben meer dan 5 jaar operationele ervaring. Deze brandweermannen zijn allen eveneens hulpbieder-ambulancier.

Elke instructeur volgt een pedagogische opleiding van 40 uur (FOROP 1), gevolgd door een oriëntatiegesprek en een stage van een/meerdere opleiding(en). Ze worden ook jaarlijk geëvalueerd.