skip to Main Content
+32 563 14 32/33/35 ocf@firebru.brussels

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) heeft als belangrijkste doel het verzerkeren van de vorming, voortgezette opleiding en de bijscholing voor het operationeel personeel van de DBDMH van het Brussels Hoodstedelijk Gewest.

Het OCBB organiseert eveneens opleidingen op maat ten voordele van derden voor zover deze betrekking hebben op preventie en de brandbestrijding.

Algemene planning 2020

Opleidingen voor de DBDMH

De opleidingen tot het behalen van een brevet (basisopleiding)

Deze opleidingen zijn verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om de loopbaan te starten, ofwel om naar een hogere graad over te gaan.

De brevetten zijn de volgende :

  • Brevetten basiskader: brevet bandweerman/vrouw (B01) en korporaal (B02);
  • Brevetten middenkader: brevet sergeant (M01) en adjudant (M02);
  • Brevetten hogerkader: brevet luitenant (OFF1), kapitein (OFF2) en majoor (OFF3).

De opleidingen tot het behalen van een certificaat (gespecialiseerde opleiding)

Deze opleidingen zijn bedoeld voor het verwerven van kennis en competenties, nodig voor het uitoefenen van een gespecialiseerde functie zoals gaspakdrager, duiker,….

De opleidingen tot het behalen van een certificaat (voortgezette opleiding)

Deze opleidingen zijn bedoeld voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties van de operationele brandweerlieden zoals blustechnieken, hittegewenning,…

De permanente opleiding

De permanente opleiding wordt georganiseerd in functie van de personeelsbezetting, de spreiding van de middelen en het resultaat van de zonale risicoanalyse.

De basis- en gespecialiseerde opleiding evenals de voortgezette opleiding worden door het OCBB georganiseerd. De permanente opleiding daarentegegn wordt door de DBDMH zelf georganiseerd.

Externe opleidingen

De vormingen voor bedrijven en instellingen

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 (betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen) vraagt aan de werkgevers om een brandbestrijdingsdienst op te richten.

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer organiseert sinds haar oprichting in 2004 opleidingen voor brandweerkorpsen evenals voor bedrijven en instellingen.

Het is de bedoeling in geval van een beginnende brand vlug en doeltreffend te leren reageren in een bedrijf.

Voor bijkomende inlichtingen : ocf@firebru.brussels

Prijslijst 2020 (externe opleidingen)
Kalender externe opleidingen 2020 (bedrijven en instellingen)

De opleidingen 7de jaar "TSO Integrale veiligheid"

Het Opleidingscentrum biedt specifieke modules aan binnen scholen met een optie 7e jaar “Se-n-Se TSO Integrale veiligheid” zoals “1ste interventieploeglid” (6 uur), kleine blusmiddelen (8 uur), …

Voor bijkomende inlichtingen : ocf@firebru.brussels

Federale Geschiktheidsattest

Om te kunnen solliciteren om brandweerman/vrouw te worden, moet je eerst een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen.

Eens je je Federaal Geschiktheidsattest op zak hebt, kan je rechtstreeks solliciteren bij een  hulpverleningszone.

De proeven zijn verdeeld in drie modules.

De eerste module bestaat uit een competentietest, de tweede module uit een operationele handvaardigheidstest en de derde module uit een reeks lichamelijke geschiktheidsproeven.

Je moet de drie modules afleggen in dezelfde brandweerschool. Het Federaal Geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven. Die zijn geldig voor twee jaar (vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waar jij aan deelnam). Je kan je ten vroegste zes maanden voor het verlopen van de termijn van twee jaar inschrijven om opnieuw deel te nemen.

Voor bijkomende inlichtingen  : www.ikwordbrandweer.be

Film FGA