Ga naar hoofdinhoud
+32 2 563 14 33/50/56 ocf@firebru.brussels

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) heeft als belangrijkste doel het verzerkeren van de vorming, voortgezette opleiding en de bijscholing voor het operationeel personeel van de DBDMH van het Brussels Hoodstedelijk Gewest.

Het OCBB organiseert eveneens opleidingen op maat ten voordele van derden voor zover deze betrekking hebben op preventie en de brandbestrijding.

Algemene planning 2023

De opleidingen tot het behalen van een brevet (basisopleiding)

Deze opleidingen zijn verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om de loopbaan te starten, ofwel om naar een hogere graad over te gaan.
De brevetten zijn de volgende :

  • Brevetten basiskader: brevet bandweerman/vrouw (B01) en korporaal (B02);
  • Brevetten middenkader: brevet sergeant (M01) en adjudant (M02);
  • Brevetten hogerkader: brevet luitenant (OFF1), kapitein (OFF2) en majoor (OFF3).

De opleidingen tot het behalen van een certificaat (voortgezette opleiding)

Deze opleidingen zijn bedoeld voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties van de operationele brandweerlieden. Het gaat onder meer om nieuwe opleidingen rond de grote thema’s brandbestrijding, technische hulpverlening en gevaarlijke stoffen, maar ook om onder andere Virtueel oefenen, Werken op hoogte en ICMS.

https://www.civieleveiligheid.be/nl/formation/catalogus-opleidingen 

De opleidingen tot het behalen van een certificaat (gespecialiseerde opleiding)

Deze opleidingen zijn bedoeld voor het verwerven van kennis en competenties, nodig voor het uitoefenen van een gespecialiseerde functie zoals gaspakdrager, duiker,….

Externe opleidingen

De opleidingen voor bedrijven en instellingen

Het koninklijk besluit van 28 april 2017 (betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen) vraagt aan de werkgevers om een brandbestrijdingsdienst op te richten.

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer organiseert sinds haar oprichting in 2004 opleidingen voor brandweerkorpsen evenals voor bedrijven en instellingen.
Het is de bedoeling in geval van een beginnende brand vlug en doeltreffend te leren reageren in een bedrijf.

Voor bijkomende inlichtingen : ocf@firebru.brussels

Agenda extern – 2024

De opleidingen 7de jaar “TSO Integrale veiligheid”

Het Opleidingscentrum biedt specifieke modules aan binnen scholen met een optie 7e jaar “Se-n-Se TSO Integrale veiligheid” zoals “1ste interventieploeglid” (6 uur), kleine blusmiddelen (8 uur), …

Voor bijkomende inlichtingen : ocf@firebru.brussels