skip to Main Content
+32 2 563 14 32/33/35 ocf@firebru.brussels

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer (OCBB) heeft als belangrijkste doel het verzerkeren van de vorming, voortgezette opleiding en de bijscholing voor het operationeel personeel van de DBDMH van het Brussels Hoodstedelijk Gewest.
Het OCBB organiseert eveneens opleidingen op maat ten voordele van derden voor zover deze betrekking hebben op preventie en de brandbestrijding.

Algemene planning 2021

Opleidingen voor de DBDMH

De opleidingen tot het behalen van een brevet (basisopleiding)

Deze opleidingen zijn verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om de loopbaan te starten, ofwel om naar een hogere graad over te gaan.
De brevetten zijn de volgende :

  • Brevetten basiskader: brevet bandweerman/vrouw (B01) en korporaal (B02);
  • Brevetten middenkader: brevet sergeant (M01) en adjudant (M02);
  • Brevetten hogerkader: brevet luitenant (OFF1), kapitein (OFF2) en majoor (OFF3).

De opleidingen tot het behalen van een certificaat (gespecialiseerde opleiding)

Deze opleidingen zijn bedoeld voor het verwerven van kennis en competenties, nodig voor het uitoefenen van een gespecialiseerde functie zoals gaspakdrager, duiker,….

De opleidingen tot het behalen van een certificaat (voortgezette opleiding)

Deze opleidingen zijn bedoeld voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties van de operationele brandweerlieden zoals blustechnieken, hittegewenning,…

De permanente opleiding

De permanente opleiding wordt georganiseerd in functie van de personeelsbezetting, de spreiding van de middelen en het resultaat van de zonale risicoanalyse.
De basis- en gespecialiseerde opleiding evenals de voortgezette opleiding worden door het OCBB georganiseerd. De permanente opleiding daarentegegn wordt door de DBDMH zelf georganiseerd.

Externe opleidingen

De vormingen voor bedrijven en instellingen

Het koninklijk besluit van 28 april 2017 (betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen) vraagt aan de werkgevers om een brandbestrijdingsdienst op te richten.
Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer organiseert sinds haar oprichting in 2004 opleidingen voor brandweerkorpsen evenals voor bedrijven en instellingen.
Het is de bedoeling in geval van een beginnende brand vlug en doeltreffend te leren reageren in een bedrijf.
Voor bijkomende inlichtingen : ocf@firebru.brussels

Agenda extern – 2021

De opleidingen 7de jaar "TSO Integrale veiligheid"

Het Opleidingscentrum biedt specifieke modules aan binnen scholen met een optie 7e jaar “Se-n-Se TSO Integrale veiligheid” zoals “1ste interventieploeglid” (6 uur), kleine blusmiddelen (8 uur), …
Voor bijkomende inlichtingen : ocf@firebru.brussels